Вы здесь

Автоматизована система формування звітної документації «M.E.Doc»

 

«M.E.Doc» - це система електронного документообігу, яка допоможе в роботі з документами різних типів і призначення: звітами, податковими накладними, договорами та інш. Система, де будь-який створений документ та підписаний ЕЦП, є оригіналом паперового документу в електронному вигляді.

Програмний комплекс «M.E.Doc» організацію електронного документообігу у всіх без винятку суб'єктів господарювання будь-якої форми власності та джерел фінансування або між ними та державними контролюючими органами, подача звітності яким передбачена чинним законодавством.

Передача звітності засобами електронної пошти із застосуванням електронного цифрового підпису.

 

Завдяки програмному комплексу «M.E.Doc» Ви можете подавати звіти до: 

• Державної податкової інспекції;

• Державного комітету статистики;

• Пенсійного фонду України;

• Фонду соціального страхування;

• Фонду зайнятості населення;

• Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

• Держказначейства України та ін. 

 

Программа забезпечує : 

 

- перевірку стану платника ПДВ за ІПН із бази платників ДПАУ (перевірка статусу можлива також із Реєстру Податкових накладних);

- перевірку стану розрахунків підприємства з бюджетом - формування запитів до ДПІ та відображення відповіді на ці запити з розшифруванням стану рахунків на початок та кінець періоду запиту, донарахування чи списання сум платежів, нарахування пені, тощо;

- обмін електронними податковими накладними з контрагентами підприємства із використанням електронного цифрового підпису;

- подання звітності електронною поштою без паперових носіїв.

 

Функціональні можливості програмного забезпечення:

 

- Формування картки установи.

- Формування та ведення реєстру форм (бланків) звітних документів.

- Формування звітних документів із використанням різноманітних функцій контролю

- Імпорт інформації зі встановлених на підприємстві автоматизованих систем бухгалтерського обліку та управління виробництвом.

- Формування пакетів звітності в електронному вигляді електронною поштою із застосуванням криптографічного захисту. 

 

 

Для передачі звітності електронною поштою призначена спеціалізована вбудованапідсистема шифрування та пересилки звітності. Підсистема має сертифікат Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України на відповідність вимогам чинного законодавства і ДСТУ, відповідає вимогам Законів України "Про електронні документи і електронний документообіг " N 851-IV та "Про електронний цифровий підпис" N 852-IV від 22 травня 2003 року. Під час пересилки гарантується цілісність, збереження і конфіденційність інформації, яку передають  

 

Переваги програмного комплексу 

 

• Більше як 3000 бланків звітних документів, серед яких понад 200 бюджетних форм звітності та додатків.

• Можливість використати спеціально підібрані комплекти звітних форм для підприємств різних видів діяльності або створити власний комплект.

• Звільнення від рутинної роботи із заповнення "шапок" бланків.

• Автозаповнення та авторозрахунок звітних форм.

• Бланки звітів забезпечені механізмами контролю коректності заповнення за алгоритмами контролюючих органів та формування реєстру помилок.

• Програма може працювати як самостійний додаток з ручним внесенням інформації в бланки або з будь-якою іншою програмою бухгалтерського обліку та управління підприємством.

• Група форм первинної документації (накладна, рахунок-фактура, прибутковий і витратний ордер і т.д.).

• "Бухгалтерський календар" вказує кінцеві терміни подачі звітів і сплати податків.

• Низькі вимоги до ресурсів комп'ютерів і можливість роботи на багатьох платформах.

• Висока швидкість роботи.

• Висока надійність, стійкість до збоїв та відмов.

• Простота встановлення та експлуатації систем.

• Наявність засобів адміністрування системи та розподілу прав доступу.

• Розвинуті засоби експорту та імпорту даних із 1С.

• Можливість використати спеціально підібрані комплекти звітних форм для підприємств різних видів діяльності або створити власний комплект.

• Інструкції щодо заповнення форм звітності та законодавча база.

• Консолідація звітів. 

 

2012 http://www.dpcenter.com.ua - Дебет Плюс Центр