Вы здесь

7 июля - Новости законодательства июль 2013 г

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХОБЛІКУ

Первинка з погрішністю не приймається до виконання без письмового рішення керівника

Мінфін вніс корективи до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Змінами передбачено, що у разі виявлення невідповідності первинного документа вимогам законодавства у сфері бухобліку такі документи з письмовим обґрунтуванням передаються керівнику підприємства. До окремого письмового рішення керівника такі документи не приймаються до виконання.

На думку авторів документа, наказ "забезпечить більш чітку визначеність щодо обов’язків головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства".

----------------------

Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку" (N 574 від 03.06.2013 р.)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.06.2013 р. N 1057/23589 Дата набрання чинності: з дня офіційного опублікування.

 

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Міндоходів черговий раз дає відстрочку в застосуванні нового реквізиту в податковій накладній

Контролери підтверджують, що реквізит у податковій накладній "номер та дата митної декларації, за якою було здійснено митне оформлення товару, ввезеного на митну територію України", має зазначатися у ній з моменту набрання чинності змін до форми податкової накладної, внаслідок яких її буде доповнено спеціальними графами для відображення номера та дати ВМД.

До внесення відповідних змін вимоги ПКУ про перелік обов’язкових реквізитів виконуватися не можуть. Однак додамо: на нашу думку, такі рішення мають прийматися не шляхом оприлюднення листа, а внесенням змін до норм ПКУ.

----------------------

Лист Міністерства доходів і зборів України N 9684/7/99-99-19-04-01-17 від 27.06.2013 р. 

 

ВІДРЯДЖЕННЯ

Направлення на навчання чи семінар – не службове відрядження

Мінфін наголосив, що направлення працівника на навчання, зокрема на семінар, не вважається службовим відрядженням, оскільки службове відрядження відповідно до Інструкції N 59 від 13.03.98 р. – це поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Що стосується забезпечення гарантій і компенсацій для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки і навчання інших професій з відривом від виробництва, то тут потрібно керуватися ст. 122 КЗпП та постановою КМУ N 695 від 28.06.97 р.

----------------------

Лист Міністерства фінансів України N 31-07230-16-27/15177 від 20.05.2013 р.

 

ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ

Подорожній лист не потрібен. Однак як списати паливо, у Держстаті не знають

Фахівці Держслужби статистики зазначають, що підприємства вправі не виписувати подорожні листи. Та все ж, у разі потреби, підприємства самостійно приймають рішення стосовно використання подорожніх листів у своїй госпдіяльності. А потреба існує, адже на списання палива в обліку має бути первинний документ. Питання щодо списання палива стало ребром після скасування типової форми подорожнього листа легкового службового авто. То чи потрібен взагалі подорожній лист? Однозначно, потрібен! Це може бути:

1) раніше діюча типова форма N 3 "Подорожній лист службового легкового автомобіля";

2) власноруч розроблена форма. Однак у ній мають міститися всі обов’язкові реквізити первинного документа (згідно зі ст. 9 Закону про бухоблік N 996-XIV від 16.07.99 р.)

Десь приблизно таку відповідь хотілося б почути і від фахівців Держслужби статистики. Однак вони відповіли "по-футбольному": "списання фактично витрачених пально-мастильних матеріалів під час експлуатації транспортних засобів на підставі тих чи інших первинних документів, у тому числі подорожніх листів, не належить до компетенції Державної служби статистики України".

----------------------

Лист Державної служби статистики України N 18.1-25/Т-26-13/2 від 09.04.2013 р.

 

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ

Здаємо виручку до банку через інкасатора - чи потрібно виписувати касовий ордер?

Фіскали повідомляють, що приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковими або видатковими) з відображенням такої операції в касовій книзі.

Документом, що свідчить про здавання виручки до банку через інкасаторів, є копія супровідної відомості до сумки з готівковою виручкою (готівкою), засвідчена підписом та відбитком печатки інкасатора-збирача.

----------------------

За інформацією з Єдиної бази податкових знань

 

Чи має право керівник виконувати функції касира

Згідно із п. 4.8 розділу 4 Положення N 637 від 15.12.2004 р., якщо штатним розписом не передбачено посади касира, виконання його обов’язків можна покласти відповідно до письмового розпорядження керівника на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

Норми чинного законодавства не містять заборони щодо виконання функцій касира керівником підприємства. При цьому, при оформленні касових документів керівник має право підписувати касові документи окремо як касир та як керівник підприємства.

----------------------

За інформацією з Єдиної бази податкових знань

 

ФІНЗВІТНІСТЬ

Чи відображати у фінзвітності податкові різниці?

Мінфін видав лист, в якому роз’яснив деякі питання подання підприємствами фінансової звітності.

Так, у листі йдеться про те, що П(С)БО N 1, яким встановлено форму фінзвітності та склад її статей, не передбачено відображення у зазначеній звітності податкових різниць.

Водночас Мінфіном розроблено проект наказу, яким планується інформацію про податкові різниці розкривати у примітках до фінансової звітності.

-------------------

Лист Міністерства фінансів України N 31-08410-07-29/15861 від 24.05.2013 p.

 

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Імпорт лікарських засобів: вимоги посилюються

З 1 грудня 2013 року для отримання ліцензії на імпорт лікарських засобів до заяви про її видачу необхідно буде додавати копію досьє імпортера. Ця вимога була затверджена урядом ще на початку року (постанова КМУ N 112 від 13.02.2013 р.), однак сама форма зазначеного досьє з’явилась у Ліцумовах лише зараз.

В цілому перелік інформації, яку необхідно буде вносити до досьє, є надзвичайно широким: від загальних відомостей про імпортера аж до найменування навчального закладу та номерів дипломів деяких категорій працівників. Окремо необхідно зазначати заходи, які вживає імпортер для запобігання потраплянню продукції до незаконного ланцюга постачання.

Одночасно встановлено обов’язок імпортера протягом 10 робочих днів повідомляти Держлікслужбу про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. Виходячи з цього, якщо на підприємстві змінилася, скажімо, кількість співробітників, зайнятих у тій чи іншій діяльності – це необхідно довести до відома контролюючого органу.

Загалом запровадження зазначених заходів має сприяти покращенню контролю якості медикаментів, однак існує побоювання, що це може ускладнити процедуру отримання ліцензій на імпорт лікарських засобів.

---------------------

Наказ Міністерства охорони здоров’я України "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з імпорту лікарських засобів" (N 453 від 30.05.2013 р.) Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.2013 р. за N 976/23508 та набирає чинності з 01.12.2013 р.

 

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Рада підтримала Президента - Держреєстр баз персональних даних залишається

3 липня Верховна Рада прийняла проект N 2836 з пропозиціями Президента. Нагадаємо, що вони полягали у тому, аби не ліквідувати Держреєстр баз персональних даних і не знищувати всі заяви про реєстрацію таких баз, а передати їх Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (омбудсмену), адже саме він згідно з проектом буде наділений повноваженнями у сфері захисту персональних даних замість ДСЗПД.

Тепер Президент має підписати цей закон, який набере чинності з 1 січня 2014 року.

------------------------

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних" (N 2836 від 17.04.2013 р.)

 

2012 http://www.dpcenter.com.ua - Дебет Плюс Центр